รวมกิจกรรมพิเศษตลอดเดือนตุลาคม 2560

12/10/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

กิจกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                นิทรรศการ “พระบรมราชูปถัมภก … แผ่ปกพสกจุฬาฯ”

เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประวัติจุฬาฯ อาคารจักรพงษ์

นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ พระบรมราโชวาทและสิ่งของที่ชาวจุฬาฯ ได้จัดทำและทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่างๆ การจำลองห้องพระราชทานปริญญาบัตร ผ้าทิพย์ปักพระครุฑพ่าห์ ผืนเก่าของจุฬาฯ และเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบตัวอักษรบนใบปริญญาบัตรของจุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติม : หอประวัติจุฬาฯ โทร. 0-2218-7099

 

– ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำลองโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิตัลใหม่ล่าสุด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณ แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี ผู้ชมสามารถสืบค้นและเลือกโหลดข้อมูลที่สนใจผ่านเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อได้

สอบถามเพิ่มเติม : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร. 063- 205-9009, 063-205-0990

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2560

          นิทรรศการโรงพยาบาลปะการัง (Coral Hospital)

ณ บริเวณโถงชั้น 1  อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร ​จุฬาฯ

จัดแสดงนิทรศการฟื้นฟูแนวปะการัง   รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ปะการังเสื่อมโทรม  สวนปะการังภายหลังการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ปะการัง

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 0-2218-2903

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2560

นิทรรศการ “India@70”  ผลงานประติมากรรมและงานประเภทภาพถ่ายโดยศิลปิน          ที่มีชื่อเสียงของประเทศอินเดีย

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

          สอบถามเพิ่มเติม : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-3645

 

– วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

          พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวาระครบ 1 ปีนับแต่วันสวรรคต

เวลา 07.30 น. ณ บริเวณรอบเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาฯ และเวลา 10.30 น.  ณ ศาลาพระเกี้ยว

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0184, 0-2218-0261

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

          เวที ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ” ครั้งที่ 1 “เสวนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีภาพถ่าย       ลิงเซลฟี่

เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/drv8GmBIO2ZTOAWU2

สอบถามรายละเอียด : โทร.0-2218-2017 ต่อ 216, 226

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

          สนทนาเรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พระราชวิสัยทัศน์ในรัชกาลที่ 5 และ

          รัชกาลที่ 9”

เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วิทยากร : ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช  อ.แม่ชีวิมุตติยา (รศ. ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

สอบถามเพิ่มเติม : หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4916

 

          วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

          คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการทำฟันฟรีแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

          เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถ.อังรีดูนังต์

สอบถามเพิ่มเติม : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-8635

 

17 – 19 ตุลาคม 2560 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจวิทยาศาสตร์ เข้าถึงเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม นำสังคมยั่งยืน”

ณ หอประชุมจุฬาฯ และอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

สอบถามเพิ่มเติม : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-5013 หรือ http://web.sc.chula.ac.th

 

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

          ปาฐกถา “อักษราภิวัตน์”  ครั้งที่ 16 เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย: มุมมองทางประวัติศาสตร์”  โดย ศ.กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค

          13.00 – 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-4899

 

 

 

 

 

 

 

 

View : 227