ถ่ายทอดสด… การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

1/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ชมการถ่ายทอดสดที่นี่   https://goo.gl/Fca9mZ
(วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น.)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The 2nd Annual Conference “Innovation and Partnership for Sustainable Society”) ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ กว่า 24 แห่ง ร่วมส่งผลงานหรือบทความเข้าร่วมงานการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัย  โดยผลงานหรือบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมผลงานวิจัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://www.sun2017.org  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ โทร. 0-2218-0139 หรือ E-mail : sun2017@gmail.com

 

View : 1034