จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017 – 2018

6/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก โดย QS World University Rankings ประจำปี 2017 – 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับดีขึ้นจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว  ซึ่งอยู่อันดับที่ 252 มาอยู่ที่อันดับ 245 ของโลก อันดับที่ 50 ของเอเชีย ซึ่งจุฬาฯนับเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยในเอเชีย  โดยในด้านการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเคมี จุฬาฯ อยู่ในอันดับที่ 51-100 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ขณะที่ในด้านนักศึกษาที่ได้งานหลังเรียนจบ จุฬาฯอยู่ในอันดับ 251-300 ของโลก

สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS ประเมินจากความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) ชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer Reputation) จำนวนนักศึกษาต่อคณะ (Faculty Student) สัดส่วนของคณะนานาชาติ (International Faculty)  และสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students)

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยที่ติดอันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 58 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับ 97 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 149 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าธนบุรี อันดับ 171 มหาวิทยาลับขอนแก่น อันดับ 178 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 188 เป็นต้น

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของโลก โดย QS ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา ซึ่งครองอันดับ 1 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  โดยมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของเอเชีย เป็นสองมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU)  และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ซึ่งติดอันดับ 11 และ 15 ของโลก ตามลำดับ  ส่วนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3 ของเอเชีย ได้แก่  Tsinghua University   สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018

View : 34077