นิสิตทันตแพทย์ จุฬาฯได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย

8/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

Dr.Vu Ngoc Bao นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตชีววัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานวิจัย IADR-SEA Division Research Category Award in Dental Materials Clinical Trials, and Laboratory Research ในการประชุม IADR-SEA ครั้งที่ ๓๑ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Extract from Aloe vera induces tooth socket healing : a 13-month evaluation” โดยมี .ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

View : 4060