ภาพกิจกรรม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

10/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

ภาพกิจกรรม :

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560

View : 318