เชิญชมการขับร้องประสานเสียง “Music Connection” concert

13/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมการขับร้องประสานเสียง “Music Connection” concert โดย Anderson Junior College Choir, Singapore และ Chulalongkorn University Concert Choir อำนวยเพลงโดย Nelson Kwei และ อ.ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์. ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าชมฟรี สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/C5ks0ec7w8dMWmLe2 หรือโทร. 0-2218-0584, 094-561-5295

View : 132