ชมการขับร้องประสานเสียงรายการ Christmas Concert โดยคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

ขอเชิญชมการขับร้องประสานเสียงรายการ Christmas Concert โดย คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Concert Choir) อำนวยเพลงโดย อ.ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าเข้าชม

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/eI0s8Z3XI2e97VJG2 หรือโทร. 02-218-0584, 094-561-5295

 

View : 527