การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ 4.0 : นวัตกรรมในการวิจัยและแนวโน้มการสอน”

13/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “Corporate Communication Public Relations 4.0 : Innovations in Research and Pedagogical Trends” (การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ 4.0 : นวัตกรรมในการวิจัยและแนวโน้มการสอน) ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมนิเทศศาสตร์ ชั้น 11 และศูนย์ประขุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ corporate communications และ crisis communication โดยศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียและสิงคโปร์

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1nKUogx01vr5-Hy0at08fcExTXVSCrUtTxagOWABgHeY/viewform?edit_requested=true สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0-2218-2171

View : 226