รางวัล”ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2017″

15/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

 

นายธนัช จตุภัทรฉัตร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้ได้รับรางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2017″ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเพื่อเป็นเยาวชนตัวอย่างของมหาวิทยาลัย พิธีรับมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

View : 112