อาจารย์จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรม Inova Budi-Uzor 2017 ที่โครเอเชีย

17/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรม Inova Budi-Uzor 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2017 ณ เมือง Osijek ประเทศโครเอเชีย ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้

–  รางวัล Inova Best Marketing Potential Exhibit Award และรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Natural Plant Vaccine for crop protection by physical and biosynthesis barriers

– รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “Natural Fungicide” for crop protection by physical and biochemical process with a highly unique delivery mechanism

– รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Natural Immune Booster for livestock and aquaculture system with a highly unique delivery mechanism

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุมพฤกษ์  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.นสพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังได้รับรางวัล Special Prize จาก WiiPa ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Salmo-Fast : Lab-on-a-plastic Chip  รวมทั้งได้รับรางวัล Special Prize จาก iCAN ประเทศแคนาดา และรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน Farrow-Free-Stress

View : 240