สัมมนา Global Innovation Talk ครั้งที่ 4 “Developing & Innovation Mindset”

22/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Global Innovation Talk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Developing & Innovation Mindset”  โดย ดร.ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรประจำในองค์การนาซ่า นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 38  ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในวงการ Innovation มายาวนาน เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/hsGnBa

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3106-7

View : 150