ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาช่วยงาน

22/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มาเป็นนิสิตนักศึกษาช่วยงาน (Student Intern) ในสังกัดสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 3-5 อัตรา  โดยรับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงหรือแบบเหมาจ่าย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ และฝ่ายบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ

นิสิตผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2560  ที่จามจุรี 10 ชั้น M2 หรือ ชั้น 18  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนวดี 02-218-3933  หรือ อีเมล Thanawadee.Pr@chula.ac.th 

 

ที่มา https://www.facebook.com/ChulaOIA/posts/1604239532947725

View : 1210