PPC CHULA OPEN HOUSE 2018

22/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น

 

“เปิดบ้านวิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาฯ มาสร้างแรงบันดาลใจและพร้อมก้าวไปด้วยกัน” โดย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดกิจกรรม  “PPC CHULA OPEN HOUSE 2018” เพื่อแนะนำนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและเอกหลักสูตรนานาชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมเปิดบ้านปิโตรฯ ครั้งนี้จัด ณ ห้อง 309 อาคารวิทยาลัยฯ ทุกวันศุกร์และเสาร์ เดือนธันวาคม 2560 *ยกเว้นศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

งานเปิดบ้านปิโตรฯ จุฬาฯ ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เรียนรู้วัตกรรมงานวิจัยอันหลากหลาย ชมอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย และพูดคุยกับรุ่นพี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมรับฟังโอกาสการชิงทุนการศึกษาและทำการวิจัยต่อ ณ ต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ https://goo.gl/EMZFX3  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4111  หรือ 0-2218-4117

View : 2157