อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด Grand Officer จากฝรั่งเศส

25/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติ ขั้น Grand Officer  ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส (Federation Francaise des Inventeurs) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุม Ville de Boulogne-Billancourt กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

รางวัลดังกล่าวประกอบด้วยเหรียญอิสริยาภรณ์เป็นดาราประดับอกเสื้อและสายสะพายธงชาติฝรั่งเศส พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ หมายเลข 30705 โดยได้มีการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรติ ในการประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการของฝรั่งเศส (French Scientific and Management Conference)  นอกจากเหรียญ Grand Officer ซึ่งเป็นเหรียญชั้นสูงสุดแล้ว  ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ ยังได้รับเหรียญชั้นสอง(ชั้น Officer) อีกเหรียญหนึ่งด้วย นับเป็นการผ่านการพิจารณาให้สมควรได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ทั้งสองระดับในคราวเดียวกัน

รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวเป็นรางวัลชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์คิดค้นในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งแต่เดิมรางวัลนี้จะพิจารณาให้แก่นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสเท่านั้น  ในปีนี้เป็นปีแรกที่สมาพันธ์นักประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส ต้องการให้เป็นรางวัลในระดับโลกโดยขยายขอบเขตการพิจารณาให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์จากทั่วโลก สำหรับปีนี้ได้พิจารณาจากผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจาก 26 ประเทศ  เหรียญรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติเป็นที่ประจักษ์และสะสมผลงานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการให้รางวัลแก่ผลงานใดผลงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการพิจารณาได้มีคณะกรรมการนานาชาติทำหน้าที่พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเชิญให้นำเสนอผลงาน โดยมีการคัดเลือกเป็นรอบๆ จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายที่ต้องมีการนำเสนอโดยปากเปล่าบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟังในห้องประชุม

สำหรับ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ เป็นนักวิจัยด้านเภสัชศาสตร์และนักประดิษฐ์คิดค้นเพื่อหานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนวัตกรรมที่เกิดจากแหล่งกำเนิดภายในประเทศ  ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงในระดับนานาชาติ เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  และเหรียญอิสริยาภรณ์เชิดชูเกียรตินักนวัตกรรม ชั้นสูงสุด (Grand Officer) จากประเทศเบลเยี่ยม และสหภาพยุโรป รวมทั้งรางวัลอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน โปแลนด์ โครเอเซีย อิตาลี เป็นต้น  ในการประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการของฝรั่งเศสครั้งนี้ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากไหมและมะพร้าวของประเทศไทยที่เน้นการใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมในการเสริมสร้างผิวหนังและรักษาแผล  รวมทั้งการสร้างสาร biocellulose จากวัตถุดิบดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ

View : 700