เชิญชวนบุคลากร นิสิต จุฬาฯ ผู้ใช้บริการโรงอาหารรวมตอบแบบสอบถาม Online

29/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

คณะกรรมการบริหารโรงอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำระบบประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวมแบบ Online  ซึ่งมีโรงอาหารรวม 7 แห่ง และร้านอาหารอาคารวิทยพัฒนา 1 ร้าน ซึ่งประกอบด้วย

1. โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3
2. โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์
3. โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์ 14
4. โรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ
5. โรงอาหารรวมติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร
6. โรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร
7. โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย
8. ร้านอาหารอาคารวิทยพัฒนา

 

ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต จุฬาฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม Online โรงอาหารรวมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ https://www.intranet.chula.ac.th/survey/ (โดย Login ด้วย username/password ของจุฬาฯ) เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้- วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ โทร. 02-218-0264

View : 158