“นวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training” สำหรับคนรักสุขภาพ

30/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการโครงการนวดเพื่อสุขภาพ และ Weight Training เพื่อบริการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร นิสิต จุฬาฯ สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-2843, 02-218-2848 หรือ http://www.cusc.chula.ac.th

 

View : 298