ภาพกิจกรรม : The Prospect รุ่นที่ 7

30/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่านการสัมมนาโครงการผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการ หลักสูตร ” The Prospect” รุ่นที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 34 คน

View : 39