ขยายเวลาร่วมบริจาคเงินในโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

30/11/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯขยายเวลาโครงการร่วมบริจาคเงินในโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ โดยการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ให้มีหนังสือใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ขาดแคลน

ผู้สนใจบริจาคเงินร่วมทำบุญ ได้ตั้งแต่บัดนี้้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3247 หรือ 0-2218-3269 หรือ www.ChulaPress.com

View : 150