ภาพกิจกรรม : พิธีเปิด “ศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ”

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษนุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ (Chula Feline Center)” เพื่อให้บริการวิชาการ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในทางคลินิกปฏิบัติ (Research in Practice) พัฒนางานด้านการรักษาโรคในแมวให้ครบวงจร มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานสากล โดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแมวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกงานของสัตวแพทย์ประจำบ้านของสัตวแพทยสภา

กิจกรรมในพิธีเปิดศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ ประกอบด้วยการมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายเจ้าของกับแมว สรุปผลจากจำนวนผู้มากดไลท์ บนเพจเฟสบุ๊ค   และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งศูนย์ มีการสัมภาษณ์พิเศษ “แมวจรทำอย่างไรไม่ให้จร” โดยสัตวแพทย์รับเชิญ และลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี เพื่อนำแมวมาฉีดวัคซีนโรคหัดแมวและโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๙๙ ตัว เริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

 

View : 68