ภาพกิจกรรม : โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

View : 64