ภาพกิจกรรม : สัมมนา CU Innodating-Aging and Health

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา CU Innodating-Aging and Health เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

View : 61