ภาพกิจกรรม : แถลงข่าวโครงการวิจัย “หนอนตัวแบนนิวกินี : แนวทางการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่สังคม และเพื่อการควบคุมการระบาด”

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag:

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 215 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายาทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันแถลงข่าว “หนอนตัวแบนนิวกินี : แนวทางการวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่สังคม และเพื่อการควบคุมการระบาด” เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยให้ความรู้และควบคุมสัตว์ต่างถิ่นรุกราน “หนอนตัวแบนนิวกินี” แก่สังคมวิชาการและประชาชนทั่วไป โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้อำนวยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของหนอนตัวแบบนิวกินี ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนในขณะนี้

View : 136