ภาพกิจกรรม : การประชุม The 5th Joint Economics Research Workshop

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Graduate School of Economics และ Institute of Social and Economic Research Osaka University จัดการประชุมหัวข้อ The 5th Joint Economics Research Workshop กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง SMART  Classroom ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

View : 123