ภาพกิจกรรม : แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา”

1/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 606 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองคณบดี ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ ดร.พธูสิรี รัตนกาฬ และอาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา”

โครงการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ พร้อมทั้งจุดประกายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเป็นผู้นำในศาสตร์ด้านการศึกษา โดยเชิญคณาจารย์ นิสิตเก่าและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมเสวนา โดยจะจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม – 20 ธันวาคม 2561

View : 232