ภาพกิจกรรม : รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๑ “การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง”

4/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

การแสดงดนตรีไทย รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๑ “การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง” โดยคณะ คุณครูสงบ ทองเทศ (ชลบุรี) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทเพลงที่นำมาบรรเลง ได้แก่
-โหมโรงประสานเนรมิต
-เพลงเรื่องกะระนะ
– เพลงแขกมอญ เถา
– เพลงทยอยญวน เถา (ทางคุณครูเฉลิม บัวทั่ง)
– เดี่ยวระนาดเอกเพลงสารถี สามชั้น (ทางคุณครูเฉลิม บัวทั่ง)
– เพลงลา เต่ากินผักบุ้ง

View : 62