รับสมัครขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2560

4/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สำนักบริหารวิจัย ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่งใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2560

หมดเขตรับสมัคร 29 ธันวาคม 2560

ติดต่อ คุณสมใจ แจ่มจันทร์ ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย โทร.02-2180234
ส่งเอกสารมายัง: ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สำนักบริหารวิจัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.chula.ac.th/ora-research-award-2017/

 

View : 97