งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐

6/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ จัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ ณ อาคารรัศมีทัศนา พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “กุหลาบจุฬาฯ เจ้าดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพร้อมนานาพฤกษา” จะเปิดให้ชมเป็นเวลา ๓ เดือน ณ อาคารรัศมีทัศนา

ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ ในงานมี การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ถวายโดยกลุ่มศิลปินจากชมรม สถานศึกษา องค์กรต่างๆ กิจกรรมกาดหมั้ว การละเล่นพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดทั้งวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๖๓๔-๕

View : 377