โครงการ MI Startup Workshop สำหรับผู้ประกอบการ

7/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ MI Startup Workshop กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาขีดความสามารถเพิ่มทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่อย่างเข้มข้น ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครบ 5 ครั้งจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการ

สนใจสมัครเข้าร่วมที่ https://www.eng.chula.ac.th/th/mistartupworkshop  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โทร 02 218 6382

View : 294