ผลงานนวัตกรรมจากจุฬาฯคว้าสองรางวัล Grand Prize  ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2017)

13/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ, นวัตกรรมและงานวิจัย Tag: , ,

 

ผลงานนวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย นวัตกรรม “Fresh2JOY” เทคโนโลยียืดอายุผลไม้ผิวบาง และ “ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ”  ได้รับรางวัล Grand Prize ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2017) ซึ่งเป็นการแข่งขันแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยจากทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2017)  มีผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย เข้าร่วมการประกวดจำนวน 101 ผลงาน จาก 20 หน่วยงาน โดยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้จำนวน 56 ผลงาน เหรียญเงิน 18 ผลงาน  เหรียญทองแดง 23 ผลงาน  รางวัล Special Prize จากประเทศต่างๆ 20 ผลงาน  โดยมีผลงานได้รับรางวัล Grand Prize จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

นวัตกรรม “Fresh2JOY” เทคโนโลยียืดอายุผลไม้ผิวบาง เป็นผลงานการคิดค้นของ ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และคณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

– ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ”  (Able walker : Automatic Balanced Level Easy Walker) ซึ่งใช้ช่วยผู้ป่วยออโธปิดิกส์ที่มีปัญหาการทรงตัวและผู้สูงอายุในการเดินขึ้นลงบันได เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ประกอบด้วย ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ป.5/2 ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ ป.6/3 ด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์ ม.1/4 ด.ญ. กุลณัฏฐ์ โตวิกกัย ม.1/4 และ ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ ม.1/7 ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ยังคว้าเหรียญทอง จากผลงาน “ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาลอัจฉริยะ” อีกด้วย

นอกจากนี้ในเวทีการประกวดครั้งนี้มีผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลต่างๆ หลายรางวัล

View : 739