ภาพกิจกรรม : แสดงความยินดีกับคณาจารย์จุฬาฯ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย

20/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag: ,

ในที่ประชุมคณบดี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์จุฬาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Award) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ในสาขาต่างๆ

View : 193