ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “สยามดุริยางค์เครื่องสาย”

20/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ขอเชิญชมรายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ “สยามดุริยางค์เครื่องสาย” ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงดนตรีครั้งนี้เรียบเรียงบทเพลงและอำนวยเพลงโดย ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ

มีการบรรเลงเพลงไทยอันไพเราะ เช่น ลาวจ้อย ลาวเจริญศรี บังใบ ลาวเสี่ยงเทียน แขกมอญบางขุนพรหม แขกปัตตานี เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ต้นวรเชษฐ์ ระบำสุโขทัย แขกบูชายัญ

ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย. สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทาง https://goo.gl/forms/95tS0D0r6unibeSu2 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. ๐๒-๒๑๘-๓๖๓๔ -๕

View : 230