สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Myanmar’s Rohingya/Rakhine crisis”

27/12/2017   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: , ,

 

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Myanmar’s Rohingya/Rakhine crisis: Why and What To Do” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี คุณกวี จงกิจถาวร Ms.Gwen Robinson นักวิชาการอาวุโส สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ศ.กิตติคุณ ดร.สุภางค์ จันท วานิช ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ Ms.Laetitia Van Den Assum เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/urfmJU หรือ QR Code

View : 169