ภาพกิจกรรม : โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

3/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

View : 86