แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Social Shaker”

12/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

นิสิตจุฬาฯ กลุ่ม STEPS ภายใต้การสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Social Shaker” ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ หอประชุมอาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและแนะนำโครงการ จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในรูปแบบ U-I-G สู่ผลกระทบที่มากขึ้นในการพัฒนาสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (Betagro Group)

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (Thailand)

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)

คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานบริษัท Tact Social Enterprise

กิจกรรม “Social Shaker” เป็นโครงการที่พัฒนานิสิตให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการในการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบของ U-I-G (University, Industry, Government) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐอละเอกชนในการพัฒนาชุมชนและเยาวชน รุ่นใหม่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

View : 126