ภาพกิจกรรม : พิธีมอบรางวัลอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560

16/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ ประจำปี 2560 ได้แก่ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.ภญ. ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ สาขารับใช้สังคม คณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

View : 129