สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คว้าเจ้าเหรียญทอง กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์”

22/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น, ความภูมิใจของจุฬาฯ Tag:

 

นักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คว้าเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ในระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยคว้ามาได้ 35 เหรียญทอง  34 เหรียญเงิน 30 เหรียญทองแดง รวม 99 เหรียญ รวมทั้งได้รับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น และโล่รางวัลผลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทุกรุ่นอายุในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น  5  โล่รางวัล  และโล่รางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในระดับประถมศึกษา 5 โล่รางวัล

“กีฬาสาธิตสามัคคี” จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคี เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักของการจัดการแข่งขันคือเชื่อมความสัมพันธ์และสานความสามัคคีในหมู่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 21 สถาบัน การแข่งขันครั้งต่อไปโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลััยนเรศวรจะเป็นเจ้าภาพใช้ชื่อว่า “เสลาเกมส์” ระหว่างวันที่  21 – 27 ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

View : 69