นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

31/1/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ” ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ World Monuments Fund  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน***  ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2DJReTv  และสมัครได้ที่ http://bit.ly/2DHpkDy

View : 195