งาน “จุฬาฯห่วงใย ห่างไกลล้ม”

1/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สูงอายุสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรงและสามารถเดินได้ด้วยตนเอง เข้าร่วมงาน จุฬาฯห่วงใย ห่างไกลล้ม  เพื่อรับการตรวจประเมินการ   ทรงตัว และเรียนรู้วิธีการออกกำลังกายป้องกันล้ม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์และ       นักกายภาพบำบัดให้ความรู้และตอบทุกข้อสงสัย  ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 – 13.30  น. ณ ชั้น 1 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

***รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านแรกเท่านั้น !!*** ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล อาคาร ภปร. ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  หรือ http://bit.ly/2GsdH56

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ โครงการจุฬาฯห่วงใยห่างไกลล้ม

View : 366