คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิต ปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

1/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาศิลปะและนาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2561

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://bit.ly/2DLybbz

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://bit.ly/2DLVDS3

 

**สมัครออน์ไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2lmBefE  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-2290 ,  0-2218-2290 หรือ http://portal.edu.chula.ac.th/edu58/

View : 514