ภาพกิจกรรม : มิติใหม่การผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.

1/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

งานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. ผศ.ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาฯ “มิติใหม่การผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ของ สสวท.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

View : 56