ภาพกิจกรรม : วช. แถลงข่าวงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 

1/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

วช. ประกาศผล 5 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลดีเด่นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมโชว์ผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ที่ไบเทค บางนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดแถลงข่าว “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Silk 1-2 ชั้น 2 ฝั้ง Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว จะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อเป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. มงคล เตชะกำพุ คณะสัตวแพทยศาสตร์

View : 86