อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร”

2/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา สุรวงศ์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2GxS2Zl หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ cu_learn@yahoo.com

สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่คุณเมริสา จุรณะโกเศศ ศูนย์บริการวิชาการแห่ง    จุฬาฯ โทร. 0-2218-2880 ต่อ 133

View : 1012