ภาพกิจกรรม : นักวิจัยจุฬาฯ คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 25 รางวัล

2/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2018)” และ “งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3” โดยจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภายในพิธีมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือในการผลักดัน “โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้สารพันธุกรรมและโปรตีนเป้าหมาย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัทใต้ฟ้า เมติคอล โฮลติ้งส์ จำกัด โดยมี ศาสตาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ เป็นผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในลำดับต่อมา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติให้แก่อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 และรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand

ในปีนี้มีอาจารย์และนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2 ท่าน จากทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) และ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

 

View : 60