ภาพกิจกรรม : วงเครื่องสายไทย ศรีสุริยวาทิต

5/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๒ “วงเครื่องสายไทย ศรีสุริยวาทิต” จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ  ควบคุมและฝึกซ้อมโดย อ.พัฒนี พร้อมสมบัติ / อ.สุธี จันทร์ศรี / อ.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง / อ.ตั้งปณิธาน อารีย์
รายการแสดง เพลงโหมโรงขึ้นรถ ออกสะบัดสะบิ้ง / เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น / เพลงพญาครวญ เดี่ยวซอสามสายรับด้วยวงมโหรีเครื่องสิบ / เพลงเรื่องกระแตไต่ไม้ / เพลงลาวแพน เดี่ยวขิมหมู่ / เพลงเชิดจีน / เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง

View : 41