ถ่ายทอดสด… เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 10 เรื่อง “ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย”

5/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

ถ่ายทอดสด…

Youtube : https://goo.gl/8vLEwY 
(วันอังคารที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 13.00-16.00 น.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 10 เรื่อง “ปัญหาหรือตัณหา : ธรรมาภิบาลกับเรื่องเพศในโรงเรียนไทย” ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นความสัมพันธ์อันเป็นปัญหาระหว่างครูกับศิษย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในโรงเรียน ซึ่งเป็นข่าวคราวที่ปรากฏทางสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง

            วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  นักวิชาการด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • คุณณัฏฐา โกมลวาทิน บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  • คุณจิตติมา ภาณุเตชะ  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364-5

 

View : 215