ภาพกิจกรรม : แสดงความยินดีครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

7/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ มอบกระเช้าดอกไม้แก่ คุณวิษณุ นุ่นทอง บรรณาธิการข่าวการเมือง และคุณชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม หัวหน้าข่าวในประเทศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

View : 78