ภาพกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกำหนดมาตรฐานกลางของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติ

7/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

 

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกำหนดมาตรฐานกลางของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ประเทศไทยมีการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานกลางอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย และสามารถอ้างอิงได้เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆทั่วโลก โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รักษาการนายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ในงานมีการบรรยายเรื่อง “ศูนย์ทดสอบภาษาไทยแห่งชาติ” โดย อ.ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ มุมมองการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนายแอนครูว์ บิ๊กส์ และครูทอม คำไทย รวมทั้งประสบการณ์ในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย โดย Mr.Kenji Shiratai วิศวกรชาวญี่ปุ่น และ อ.ปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ ดำเนินรายการโดย อ.ตรีดาว อภัยวงศ์

ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงเจตนาร่วมกันที่จะกำหนดมาตรฐานกลางของศูนย์ทดสอบภาษาไทยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย รวมทั้งส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานระดับชาติและเทียบเท่าระดับสากลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View : 497