ประชุมวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0”

8/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag: ,

 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ…ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวาระ 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยด้านสมุนไพร และการนำไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมสมุนไพรให้มีมูลค่าสูงตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.pharm.chula.ac.th/ce   สอบถมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-8454

View : 211