ภาพกิจกรรม : หารือการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center

8/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Dr. Georgy Toloraya, Director of Department, Russkiy Mir “Presidential Russkiy Mir Foundation ประเทศรัสเซีย ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรม “Russkiy Mir” Center เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7

 

View : 52