ภาพกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพต่างๆ

8/2/2018   ข่าว, ข่าวสาร, ข่าวเด่น Tag:

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานเปิดการประชุมโดย คุณคณัสพิสิษฐ์ เตียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 60)  การจัดทำหลักสูตร Newcomers ของกลุ่มเครือข่ายฯ วิชาชีพต่างๆ การกำหนดรูปแบบการจัดทำ Certification วิชาชีพต่างๆ และการจัดทำแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มเครือข่ายฯ วิชาชีพต่างๆ

View : 77